Kinderspel
Gelukkige
kinderen
Ieder kind is
uniek
KNAL-pakketten
K - in Korte tijd

NNuttig voor nieuwe situaties, gevoelens, personen

A - op een Andere manier

L - die vooral Leuk is
Specifiek voor het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind biedt Kinderspel KNAL-pakketten. Voor een vaste pakket-prijs!
KNAL-pakket 1:
2 oudergesprekken + 3 kindsessies - 270 euro (30 euro voordeel)
KNAL-pakket 2:
2 oudergesprekken + 5 kindsessies - 400 euro (50 euro voordeel)
Ook deze vorm van zorg wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Een oppepper voor het zelfvertrouwen en het gelukkig-gevoel
Extra expertise
Communicatie-problematiek en het beheersen van de Nederlandse Gebarentaal (NGT)