Kinderspel
Extra expertise
Communicatie-problematiek en het beheersen van de Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Gelukkige
kinderen
Ieder kind is
uniek
Klachten?
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst graag zo snel mogelijk van u. Dan hoop ik dat in een gesprek met u te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 205068R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie www.tcz.nu).